Rječnik etiketa

120,00 kn
s PDV-om

Autor se
već duži niz godina bavi „etiketama“, dotično onim pojmom koji označava
negativni i neargumentirani sud, o čemu piše u Kršćanskoj obiteljskoj reviji
„Kana“.

„Najveća je predrasuda kad misliš da nemaš predrasuda. Najmanje
predrasuda imaju oni koji znaju da imaju predrasuda, računaju s tim i čitavoga
života nastoje da, upoznavajući druge ljude, smanje svoje predrasude na
minimum. Nažalost, to nije sasvim moguće pa nas povijest uči da su predrasude
imali svi, čak i najmudriji filozofi, i najlucidniji kritičari društva.
Paradoksalno, manje predrasuda od njih imaju samo oni sveti, naivni, čista
srca, koji baš i nisu mnogo 'informirani', pa samim tim imaju i manje
predrasuda, dakle, oni dobrodušni i sveti, koji čovjeku pristupaju bez
preduvjerenja, jer su ionako sve odbacili od sebe. No, ovo nije priča o tome
kako predrasude unaprijed izbjeći, nego kako ih naučiti i upoznati, te, post festum, smanjiti“, piše autor u
uvodu.

Josip Sanko Rabar je diplomirao filozofiju i sociologiju, pjesnik je,
prozaist, esejist, kritičar, scenarist i publicist.

9103680
978--953-11-1202-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2019.
15 x 24 cm; 336 str.
Izvan nizova
Kršćanin i svijet