Crkva - radni materijal

Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja
75,00 kn
s PDV-om

U ovim radnim materijalima upoznaje se Crkva kao
građevina, njezin inventar i pojedini liturgijski predmeti. Materijali su strukturirani tako da omogućuju usvajanje
vjeronaučnih tema i općenito sadržaja kršćanske vjere putem boja i crteža,
odnosno pouke kroz neku vrstu igre i zabave. Djeca će, uz pomoć vjeroučitelja, naučiti
prepoznavati predmete, oblike, boje, skupine boja, izdvajanje predmeta,
količinu, gradaciju, imenovanja, pripadnosti i sl. Radni materijal nudi se kao pomoć u nastavi vjeronauka
čime se pridružuje ostalim odgojno-obrazovnim područjima koji su već izradili
slične materijale s kojima se susreću učenici u radu s defektolozima i
učiteljima. Ovi se materijali mogu koristiti i u motivacijskome
dijelu sata, ali i kao koristan dodatak unutar mikropauze. Primjenjivi su u
župnoj katehezi u pripremi djece za primanje svetih sakramenata, a dodatna je
mogućnost korištenja ovih materijala u radu s djecom u vrtićima u vjeronaučnome
dijelu odgoja, jer su materijali prilagođeni djeci te mentalne dobi. Radni materijali dobili su potrebna dopuštenja Hrvatske
biskupske konferencije, a Agencija za odgoj i obrazovanje izrazila je o njima
pozitivno stručno mišljenje.

9130640
978-953-11-0942-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
22,5 x 31cm; 73 str.