Sakramenti - radni materijal

Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja

10,00 €
s PDV-om
Težina: 0.59 kg

Kao i  vježbenica o Crkvi koja je činila cjelinu kroz koju je poštovan princip postupnosti, tako i ova, zbog posebnosti sadržaja, unutar svake zasebne cjeline slijedi isti taj princip.

Riječ je o materijalima u kojima se upoznaju sakramenti Crkve, a podijeljeni su u osam zasebnih cjelina kojima se upoznaje svaki sakrament pojedinačno i sakramenti skupno. Na kraju vježbenice uvršten je plakat, koji je zamišljen kao pregled svih sakramenata s pripadajućim simbolima i kratkim objašnjenima.

U nastavi vjeronauka listići su primjenjivi u svim fazama sata. U motivacijskome dijelu mogu se koristiti listići u kojima je naglasak na simbolima koji karakteriziraju taj sakrament. Na kraju, u sintezi sata, moguće je koristiti manje zahtjevne zadatke (crtanka, bojanka, labirint).

Ovi će materijali djeci omogućiti usvajanje vjeronaučnih tema i općenito sadržaja kršćanske vjere putem boja i crteža, odnosno pouke kroz neku vrstu igre i zabave.

Zbog tipa zadataka koji se nalaze u ovoj vježbenici, ona omogućuje i traži korelaciju i usku suradnju vjeroučitelja, defektologa, učitelja i odgojitelja.

Jednako kao vježbenica Crkva, i ova je primjenjiva u župnoj katehezi u pripremi djece za primanje svetih sakramenta.

Radni materijali dobili su potrebna dopuštenja Hrvatske biskupske konferencije, a Agencija za odgoj i obrazovanje izrazila je o njima pozitivno stručno mišljenje.

9130630
978-953-11-0941-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
22,5 x 31 cm; 61 str.

Možda će Vam se i ovo svidjeti