Posljednje koncilsko zasjedanje

35,00 kn
s PDV-om

Predavanja koja su temelj ovom četvrtom i posljednjem malom izvještaju s Koncila proširena su, nadopunjena i međusobno povezana tako da pruže preglednu opću sliku zaključnog zasjedanja Drugoga vatikanskog koncila. Autor je na taj na način pokušao prenijeti, barem u kratkim crtama, opće informacije o tom događanju, iako se težište, kao i u prošlim sveščićima, ipak nalazi na prikazu teoloških problema Koncila u kojima se ujedno javljaju dalekosežne zadaće za Crkvu i pojedinog kršćanina u njoj. Tu je pak glavni naglasak stavljen na prikaz takozvane »Sheme XIII, to jest pastoralne konstitucije o Crkvi u suvremenom svijetu koja više nego ostali koncilski tekstovi posjeduje svojstvo nedovršenosti, svojstvo zadaće i početka te tako i povrh Koncila u posebnoj mjeri upućuje na stalnu zadaću kršćanskog života. (iz predgovora)

9140160
978-953-11-0374-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
12 x 20 cm, 73 str.
Koncil