Drugi vatikanski koncil i teologija

Perspektive za 21. stoljeće

20,00 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg

Odmak od pedeset godina pomaže smjestiti Drugi vatikanski koncil u perspektivu povijesti Koncilâ. Više se ocjenjuju novosti s obzirom na prijašnje koncile, kako glede oblika tako glede brzih učinaka. Ali teolozi su osobito pozvani izvijestiti o novosti toga Koncila, koji nije kao drugi. Teologija se, smatraju priređivači, mora osmjeliti na vrednovanje diskontinuiteta koji Koncil uvodi u krilo kontinuiteta crkvene i koncilske tradicije na način da služi autentičnomu duhu reforme Crkve. Teologija u potpunosti izvršava svoju eklezijalnu dužnost kad ističe novinu Drugoga vatikanskog koncila, koji je tako duboko obilježio život Crkve u prošlom stoljeću. Ova knjiga kombinira, u međunarodnoj i u francuskoj perspektivi, različite pristupe i načine čitanja koncilskih tekstova koje su razvili teolozi francuskoga jezičnog područja. Potrebno je vidjeti dokle se danas u tome došlo jer je način tumačenja koncilskih dokumenata u proteklih pedesetak godina u velikoj mjeri varirao. Mnogo od onoga što je Koncil donio bilo je nedovoljno proučavano pa je njegove raznovrsne teme i problematike potrebno izravno i iznova proučiti, ali sada u promijenjenome crkvenome i društvenome kontekstu.

9330690
978-953-11-0529-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2012.
17 x 24; 208 str.
Teološki radovi

Možda će Vam se i ovo svidjeti