Tragovima biblijskih prostora i događanja

Biblijsko-teološki i povijesno-arheološki uvidi i poruke

Autori:

Božo Lujić
190,00 kn
s PDV-om


Ova je
knjiga plod autorova dugogodišnjeg iskustva kao biblijskoga stručnjaka, kao
voditelja hodočašća po Svetoj zemlji, kao pisca brojnih stručnih i popularnih
knjiga, među koje se ubraja i ona slična određenja nastala prije dvadesetak
godina kao svojevrsni vodič po Svetoj zemlji, a koja je, po njegovu vlastitom priznanju,
morala biti posve nanovo napisana.

Autor se potrudio načiniti djelo koje će
biti različito od drugih vodiča ne toliko po informacijama koje su iznesene,
jer su one uglavnom manje ili više zajedničke svim vodičima, koliko stavljajući
naglasak na širu obradu četiriju biblijskih mjesta koja su važna za kršćanstvo:
Jeruzalem, Betlehem, Nazaret i Kafarnaum, dovodeći u međuodnos informacije o
prostoru i vremenu i biblijsku poruku.

Druga važna razlikovna novina ove knjige
odnosi se na pokušaj oživljavanja biblijskoga prostora posredstvom poruke koja
redovito čini zadnji dio prikaza svakoga obrađenog biblijskog mjesta ili
lokaliteta. Ta je poruka sažeta, jezgrovita i kratka, ali potrebna da se poveže
mjesto uz biblijski događaj, a događaj uz posjetitelja ili hodočasnika.

Ovim
djelom čitatelju se na svjež, jednostavan i slikovit način približavaju
zemljopisni prostori Svete zemlje, a umjesto klasičnoga vodiča u rukama će
držati knjigu tkanja teologije, povijesnih podataka te pouka i poticaja za
osobno razmišljanje o mjestima koja su povezana s poviješću spasenja. Samo po
sebi se razumije da će baš ovakva knjiga na nekome od svetih mjesta hodočasniku
biti izvrsno i vrlo korisno štivo.


9210211
978-953-11-1147-8
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Meki, klapne
2018.
442
16 x 22 cm; 442 str.
Male monografije