Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen

Biblijske predaje u svjetlu umjetnosti i novog istraživanja

Autori:

179,00 kn
s PDV-om

Rođenje Isusa iz Nazareta izmijenilo je svijet. Za trećinu čovječanstva ono je polazište religioznog opredjeljenja i vjere. To rođenje od samog je početka ovijeno otajstvom božanskoga. Teolozi i povjesničari jednako kao i astronomi i arheolozi, trajno se suočavjaju s tim događajem, njegovim korijenima i posljedicama.

Ova knjiga u svojih devet poglavlja bavi se povijesnom jezgrom, predajama i likovnoumjetničkim tumačenjima jednog od polazišta kršćanske religije. Ujedno je riječ i o znanstvenim uvidima u nastanak, razvitak i dalekosežno značenje blagdana posvećenog Isusovom rođenju u Betlehemu. Polazište tvore novozavjetni i izvanbiblijski likovi i događaji.

Poglavlje s naslovom Starozavjetni korijeni... bavi se odnosom između proročkih knjiga hebrejske Biblije i izvješća o božićnim događajima u Matejevu i Lukinu evanđelju. U tom je sklopu pozornost na razvitku mesijanskog očekivanja u židovstvu. Poglavlje Kristovo rođenje i računanje vremena bavi se vjerski i crkvenopovijesno utemeljenom podjelom svjetske povijesti kao povijesti spasenja u vrijeme prije i nakon Kristova rođenja. Ovaj novi način računanja vremena, koji se razlikuje od svih u starini upotrebljavanih sustava, održao se sve do danas, premda se i tu potkrala pogreška u izračunu datuma Kristova rođenja na kojem se ta podjela temelji. I novije profane naznake vremena, poput stare i nove ere, koriste kao mjeru vremena nultu godinu prema kojoj se određuje vrijeme prije ili nakon Kristova rođenja.

Poglavlje Mesijina zvijezda... bavi se jednim primjerom prirodoznanstvenih pokušaja provjere biblijskih izjava: koliko su pouzdane astronomske spoznaje koje imaju u vidu Matejevo pričanje o zvjezdoznancima s Istoka? Ovo pitanje postaje aktualnim svake godine zbog svojevrsnog Božića u planetariju, gdje se simulira izgled zvjezdanog neba prije više od 2000 godina, u doba Kristova rođenja. Osim toga, poznavanje uloge astrologije i astronomije u starom svijetu omogućuje i bolje razumijevanje biblijskih izvještaja.

Poglavlje Jaslice i križ nastoji pomoću umjetničkih djela nastalih od 6. do 15. stoljeća objasniti teološke i liturgijske osnove prikazivanja Isusova rođenja kao ishodišta otkupljenja. Tom se religijsko-povijesnom razmišljanju pridružuje u obiteljskim pričama analiza pretpostavki pod kojima je blagdan Božića postao napose obiteljski blagdan. Ovamo spadaju legende o obiteljskim odnosima biblijskih i izvanbiblijskih likova što se javljaju u pričanju o događaju Božića.

Poglavlje Zvonki Božić obrađuje jedno područje božićnih običaja. Nastanak, razvitak i njegovanje božićne glazbe s vremena na vrijeme središnji su sastavni dijelovi međunarodne povijesti glazbe.

I na kraju, poglavlje Isus iz Nazareta posvećeno je pitanju povijesnog istraživanja Isusova života, napose pitanju o mjestu Isusova rođenja: Je li to Nazaret, gdje je on izučio zanat i odrastao okružen Marijinom i Josipovom brigom, ili je to Betlehem? Prošlošću i sadašnjošću tih dvaju mjesta bavi se dokumentacija koja je uklopljena u posljednje poglavlje knjige.

9250220
978-953-151-985-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi uvez u platno + ovitak
2003.
23 x 27,8 cm, 192 st
Monografije