U susretu sa svetim

Pitanje o Bogu u dijalogu kršćanstva i suvremene kulture 

22,00 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg

U današnjem društvu dogodio jedan epohalni povijesni obrat poznanstvenjenja cjelokupne kulture te je »znanstveni mentalitet« njezino temeljno obilježje. Takva znanstvena paradigma uvelike određuje i odnos današnje kulture prema fenomenu ljudske religioznosti koji »biva reduciran na unutarnjost naše subjektivnosti.

U susretu sa svetim. Pitanje o Bogu u dijalogu kršćanstva i suvremene kulture je nastojanje da se dadne doprinos teološkom promišljanju oko nastojanja da nam se razne metamorfoze suvremene kulture jednostavno ne nametnu ili nas pregaze, nego da budemo svjesni načina na koji ih trebamo prihvaćati i usmjeravati a da se u njima ne izgubi Bog, a samim time i čovjek.

Knjiga U susretu sa svetim podijeljena je na tri dijela. Prvi dio govori o biblijsko-teološkom utemeljenju kršćanskog poimanja i odnosa prema svetom. Drugi dio razlaže kršćanski govor o svetom pred izazovima suvremene kulture, a treći dio govori o kršćanskom bratstvu kao spasenjskom udioništvu u Božjoj svetosti.

U susretu sa svetim djelo je dviju autorica. Prof. dr. sc. Nela Veronika Gašpar, članica Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, redovita je profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu na katedri dogmatske teologije.

Izv. prof. dr. sc. Silvana Fužinato, članica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova, predaje biblijsku teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku.

9104601
978-953-11-1868-2
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
Tvrdi
2024.
17 x 24,5 cm; 216 str.
Izvan nizova

Možda će Vam se i ovo svidjeti