Marijanska ukazanja - »proročka karizma« za naše vrijeme

Podno križa započinje osobna provjera svakog čovjeka majci Kristovoj

130,00 kn
s PDV-om

Ova sjajna knjiga, koja je bez sumnje proizvod autoričina
iskustva dugogodišnjega sudjelovanja u radu Međunarodne teološke komisije za
događanja u Međugorju, na najbolji način odgovara vremenu u kojem mnogi
vjernici postavljaju utemeljena pitanja o marijanskim ukazanjima, a posebno u
vezi Međugorja.

U njoj se, međutim, neće naći nikakav senzacionalistički
sadržaj. Prije svega u njoj je riječ o odmjerenom, trezvenom, ali i obazrivom
teološko-znanstvenom vrednovanju tematike marijanskih ukazanja. Na hrvatskome
ozemlju nemamo djelo koje bi na ovako sveobuhvatan i znanstveno utemeljen način
govorilo o načelima za prosudbu ukazanja te o samim ukazanjima Blažene Djevice
Marije u XX. stoljeću.

„Autorica nam je na primjeru crkveno priznatih ukazanja
podastrla crkveno i teološko promišljanje o takvim događanjima, utemeljeno na
jasnim i preciznim temeljima crkvenoga učiteljstva i teologije“, piše o knjizi
teologinja Marija Pehar.

„Ovo djelo predstavlja vrlo važan, za naše okružje i
originalan znanstveni doprinos. Autorica vrlo kompetentno i argumentirano
iznosi vjerodostojne činjenice oko samih događaja ukazanja, okolnostima u
kojima su se zbivali te o odnosu crkvenih autoriteta prema tim događajima“,
piše o knjizi Ivan Karlić.

9330880
978-953-11-1183-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
17 x 24 cm; 267 str.
Teološki radovi
Teologija