Čovjek kao osoba

Teološka antropologija
120,00 kn
s PDV-om

Ovaj priručnik na sustavan način iznosi temeljne sadržaje naučavanja teološke antropologije. Bitno obilježje ovoga priručnika jest naglasak stavljen na sustavnu perspektivu, kojoj snaga proizlazi iz povezanosti tema koje se slijevaju u teološku antropopologiju, tema snažno povezanih s glavnim pitanjima kristološke i trinitarne refleksije. U središtu svega jest događaj Isusa Krista; u njemu čovjek susreče istinu o sebi, te dokraja razrješava zagonetku čovjeka, ne uklanjajuči dramu slobode svake pojedine osobe.
9290690
978-953-11-0020-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
17 x 24 cm, 338 str.
Priručnici
Teologija