• Novo

"Što je čovjek?" (Ps 8,5) (D-194)

Putovanje kroz biblijsku antropologiju

140,00 kn
s PDV-om

Čovjek istražuje nebo da bi mu razumio tajne i iz njega izvukao predznake, prolazi putovima svijeta u nakani da pronađe resurse za svoj život i divote za promatranje, istražuje svaku stvar, postavljajući neprestana pitanja. No, u tomu neprekidnom traganju temeljni upitnik je uvijek isti: Što je čovjek?

Htjeti jednom formulom definirati što je čovjek jest kao snimiti fotografiju pojedinca u određenom trenutku njegova života i misliti da ta »slika« može biti primjerena izreći cijelu njegovu povijest, položiti račun o sveukupnosti njegova življenja.

Papa Franjo povjerio je Papinskoj biblijskoj komisiji zadaću da pripremi Dokument o biblijskoj antropologiji, kao pouzdanoj osnovi za razvoje filozofskih i teoloških predmeta, u obnovljenoj svijesti da Sveto pismo predstavlja »vrhovno pravilo vjere« (Dei Verbum, 21) i »dušu svete teologije« (Dei Verbum, 24).

Dokument koji prikazujemo predstavlja novost i u pogledu sadržaja i u pogledu načina izlaganja. Naime, još nije bilo obavljeno istraživanje koje bi na organski način izložilo sve glavne elemente koji zajedno pridonose da se definira što je čovjek, u Starom i u Novom zavjetu. Teme koje su većinom razrađivane izdvojeno ovdje su harmonizirane u koherentnu cjelinu.

Nakana dokumenta Što je čovjek? (Ps 8,5) je, dakle, ta da pomogne uočiti ljepotu i složenost božanske Objave o čovjeku. Ljepota potiče na cijenjenje Božjeg djela, a složenost poziva na poduzimanje poniznog i trajnog truda istraživanja, produbljivanja i prenošenja. Predavačima teoloških fakulteta, ali i katehetama i studentima svetih predmeta ovdje je ponuđeno pomagalo, prikladno za promicanje sagledavanja cjelokupnoga božanskog plana, koji je otpočeo s činom stvaranja i ostvaruje se u slijedu vremena, sve do ispunjenja u Kristu, novom čovjeku, koji predstavlja »ključ, središte i svrhu svekolike ljudske povijesti« (Gaudium et spes, 10).

9061940
978-953-11-1671-8
Dokumenti
Crkveni dokumenti