Biblijska teologija Novoga zavjeta

80,00 kn
s PDV-om

Ovaj sveučilišni udžbenik prvi je domači priručnik biblijske teologije Novoga zavjeta. Namijenjen je svima koje zanima izvor i razvitak teološkog razmišljanja sadržanog u spisima Novoga zavjeta, a napose studentima teologije i srodnih disciplina kojima če poslužiti kao udžbenik za kolegij biblijske teologije Novoga zavjeta.Unatoč poteškočama na području suvremenih biblijskih znanosti u sustavnome prikazivanju novozavjetne teologije, ovaj priručnik nastoji u skladu s katoličkom tradicijom na tome području, uvažavajuči sve posebnosti i različitosti novozavjetnih teoloških spisa, iste promotriti u opčoj perspektivi novozavjetne objave. Knjiga redom obrađuje novozavjetne spise odnosno skupine spisa s obzirom na njihove specifičnosti ali i s obzirom na opčenitosti novozavjetne teološke misli, uvodi u povijest nastanka i razvitka biblijske teologije Novoga zavjeta kroz prikaze različitih teoloških struja prošloga stolječa u tome smislu, i konačno, ukazuje na relevatnu i obuhvatnu literaturu s toga područja, kako onu s drugih jezičnih prostora, tako i onu dostupnu na hrvatskome jeziku.
9290750
978-953-11-0119-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
17 x 24 cm, 198 str.
Priručnici
Teologija