Neka iz tame svjetlost zasine

Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću

200,00 kn
s PDV-om

Ovaj zbornik
radova priređen je u čast prof. dr. Adalbertu Rebiću, u prigodi 70. obljetnice njegova života i 40. obljetnice
profesorskog rada. Sadrži tridesetak radova iz zemlje i inozemstva, s područja
biblijske hermeneutike, Staroga i Novoga zavjeta, kao i s povijesno-teološkoga
područja. Uključuje i vrlo detaljnu Rebićevu bio-bibliografiju (str. 639-723),
koja je kronološki sastavljena do kraja 2006. godine [Nakon izdanja zbornika, prof. Rebić
objavio je još sljedeće knjige: “Uz Božić. Biblijsko-teološka razmišljanja”
(2007.), “Odnos između Židova i kršćana kroz povijest” (2007.), “Homilije za
liturgijsku godinu A. Biblijsko-teološki vid” (2007.) “Vodič po Svetoj zemlji” (2010; 6. izd.)].
Prof. dr. Adalbert Rebić –
kako je razvidno već iz njegove bio-bibliografije – obrađivao je različite
starozavjetne (Petoknjižje, proročka i mudrosna književnost) i novozavjetne
teme (Matejevo evanđelje). U žarištu njegova istraživanja bile su prije svega
teme o stvaranju, savezu, prorocima općenito te napose o Amosu, Hošeji, Jeremiji
i Izaiji, zatim biblijske starine u najširem smislu riječi, Jeruzalem i Sveta
zemlja, arheološke iskopine, psalmi, mesijanizam, hebrejski jezik. Pisao je i o
blaženstvima, Očenašu, Isusovom djevičanskom začeću i tjelesnom uskrsnuću,
Isusovim čudesima, različitim mariološko-marijanskim temama, i mnogim drugima.
Kod njega ne iznenađuje samo neobična širina obrađivanih teoloških tema i
područja, nego jednako tako velik broj članaka koje je tijekom života napisao. Tridesetak
radova Rebićevih kolega i prijatelja, domaćih i inozemnih poznavatelja i
suradnika, također se odlikuje širokim rasponom tema i temeljitošću njihove obrade.
Prilozi su razvrstani u četiri velike cjeline: 1. Heremenutski dio, 2.
Egzegetsko-teološki dio (Stari zavjet i Novi zavjet), 3. Povijesno-teološki
dio, 4. Bio-bibliografija.

9330500
978-953-11-0299-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2007.
18 x 25 cm, 727 str.
Teološki radovi
Teologija