Marijin lik danas

Zbornik radova XII. međunarodnog mariološkog kongresa (Čenstohova, 18. - 24. kolovoza 1996.)
90,00 kn
s PDV-om

9330280
978-953-151-152-7
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Meki
1997.
17 x 24 cm, 291 str.
Teološki radovi
Teologija