Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa


Autori:

Adalbert Rebić
50,00 kn
s PDV-om

Pisac nalazi korijene euharistijske gozbe u židovstvu Isusova vremena te stoga euharistiju tumači poglavito u svjetlu židovske pashalne večere kakva je bila i Isusova posljednja večera. Židovska pashalna večera jest pralik kršćanske euharistije. Tu se nalaze židovsko-kršćanske poveznice koje mogu biti polazište za međureligijski dijalog.

Pokazuje potom koju je ulogu euharistija imala u životu ranog kršćanstva te što o euharistiji uči Drugi vatikanski koncil. Raspravi o euharistiji pisac dodaje prikaz povijesti Križnoga puta, opis Golgote ili Kalvarije, mjesta Isusova raspeća, te raspravu o ranim židovskokršćanskim znakovima za Isusa i o križu.

9010630
978-953-11-0164-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
17 x 24 cm, 107 str.
Biblica