Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj

Zbornik radova u čast sv. Bonaventure (Zagreb, 9. - 11. 11. 1974.)

Autori:

Silvija Migles
140,00 kn
s PDV-om

Tri dijela knjige, svaki na svoj način, obilježavaju životni put teologa, svećenika i intelektualca Marijana Valkovića, jednog od najvećih naših moralnih teologa.

On je upravo u sva tri svoja naslova ostao vjeran Drugome vatikanskom koncilu, a kao teolog intelektualac kritički pristupa crkvenoj i društvenoj stvarnosti u Hrvatskoj i tako naznačuje da je moguće u životu i javnom radu teologa intelektualca spojiti slobodu i vjernost.

Osim što ćemo se u djelu upoznati s teologom i njegovim opsežnim djelom, upoznat ćemo i životni put Marijana Valkovića te njegov doprinos postkoncilskom razvoju crkvenoga života u Hrvatskoj.

Posebice je značajan njegov prinos razvoju socijalnoga nauka Crkve u Hrvatskoj.

Čitatelj će u ovoj knjizi pronaći ne samo simpatiju prema vjernicima i laicima u hrvatskoj Crkvi i društvu nego i argumentirani pristup o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u razvoju crkvenoga i društvenoga života.

Ovaj uspješni rad pokazuje da je 'communio' moguće i da su hrvatski vjernici laici, kakva je autorica ove knjige, kao teolozi spremni ugraditi svoje znanje i iskustvo za dobro hrvatske Crkve i hrvatskoga naroda.

Silvija Migles diplomirala je i doktorirala na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je asistentica pri Katedri socijalnog nauka Crkve.


9330700
978-953-11-0736-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2013.
17 x 24 cm; 309 str.
Teološki radovi
Teologija