Postkoncilska obiteljska i moralna problematika

Valković - teolog moralist
280,95 kn
s PDV-om

Nakon prve knjige „Doprinos koncilskoj moralnoj teologiji“
(2009.)
, ova druga knjiga radova jednog od najvećih hrvatskih koncilski i
postkoncilskih moralnih teologa s međunarodnim referencijama, Marijana
Valkovića, koja izlazi punih šesnaest godina nakon njegove smrti, želi
pridonijeti boljem poznavanju ne samo njegova djela, nego i njegovih brojnih
istupa, zalaganja i otvaranja inicijativa.Marijan Valković slovi kao „teolog intelektualac“ koji je
bio kompetentan sugovornik na različitim područjima i unutar i izvan
teološko-crkvenih krugova. To je na osobit način došlo do izražaja nakon
demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, kada je kao rijetko koji
hrvatski teolog postao aktivnim sudionikom brojnih znanstvenih i uopće
društvenih rasprava. To je vidljivo i u tematski različitim pisanim radovima u
crkvenim i civilnim znanstvenim i stručnim časopisima.

U crkvenim pak krugovima
Valković je slovio kao čovjek koji je „razmjerno malo pisao i objavio“ jer je u
svojem iznimno dugom znanstveno-nastavničkom radu (1964. – 1998.) objavio tek
jednu knjigu, i to „Civilno društvo – izazov za državu i Crkvu“, u zadnjoj
godini svoga života (2000.).Ova knjiga nastavak je objavljivanja svih pisanih radova
toga katoličkog erudita zauzetog za Crkvu i konkretno hrvatsko društvu, i time
će se, kako primjećuje priređivač i ove druge knjige, Stjepan Baloban, pridonijeti
promjeni „te pogrešne javne percepcije“ o Marijanu Valkoviću.Knjiga je podijeljena na dva dijela.Prvi dio, naslovljen „Obiteljski i bračni život u krizi“
obuhvaća radove koji pod različitim vidovima obrađuju očite krize u obiteljskom
i u bračnom životu u vremenu naglih društvenih promjena koje su pod
etičko-moralnim, ali i vrijednosnim te kršćanskim vidom mnogo toga postavile u
pitanje. Važno mjesto u Valkovićevoj teologiji zauzima problematika ženidbe kao
i bioetike.Drugi dio knjige, naslovljenom „Novi izazovi za moralnu
teologiju“ predstavlja nam Marijana Valkovića kao teologa moralista koji se
hrabro i teološki argumentirano upušta u raspravu o više važnih pitanja za
razvoj postkoncilske moralne teologije kao što je pitanje savjesti, posebnosti
kršćanskoga morala, sakramenta pokore ili laičke duhovnosti.

9340360
978-953-11-0679-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi + ovitak
2016.
490
16,5 x 24,5 cm; 490 str.
Volumina theologica
Teologija