Etičko-moralna problematika

Uloga teologa / svezak 3

295,00 kn
s PDV-om

Treća knjiga Valkovićevih radova, koju je također priredio Stjepan Baloban, podijeljena je na tri dijela.

U prvome dijelu, naslovljenom „Moralno-etička kriza: društvo i Crkva“, donosi radove u čijem je središtu život kršćana i Crkve u moralno-etičkoj krizi u Hrvatskoj i u Europi, u društvu koje se naglo mijenja, pri kraju 20. st. Tako raspravlja o europskom identitetu u povijesti i sadašnjosti s posebnim naglaskom na kršćanstvo i Crkvu u Europi, koji se nalaze u potpuno novoj situaciji koja zahtijeva neizbježnu i neodgodivu novu inkulturaciju kršćanske vjere.

Drugi dio knjige, naslovljen „Crkva pred novim izazovima“, očima teologa moralista obrađuje teme i problematiku o kojima velikim dijelom ovisi vjerodostojnost Crkve u vremenu koje se naglo mijenja. Valkovć se ne zaustavlja samo na analizi problema s kojima se susreće Crkva – premda je u tome uistinu detaljan – već nudi i određene perspektive na temelju kojih bi Crkva mogla vjerodostojno djelovati i ad intra i ad extra.

Treći dio knjige, s naslovom „Kršćanski moralni život: pitanja, problem i, poticaji“, nudi kraće tekstove s različitim temama koje utječu na kršćanski moralni život. Između ostalih tu su i teme iz bioetičkoga područja, poput umiranja, smrti i eutanazije,t e odnosa liječnika prema boli i smrti.

9340370
978-953-11-107-47
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi uvez s ovitkom
2017.
16,5 x24,5 cm; 563 str.
Volumina theologica
Teologija