Etičko-moralna problematika

Uloga teologa / svezak 3
280,95 kn
s PDV-om

Treća knjiga Valkovićevih radova, koju je također priredio
Stjepan Baloban, podijeljena je na tri dijela.

U prvome dijelu, naslovljenom
„Moralno-etička kriza: društvo i Crkva“, donosi radove u čijem je središtu
život kršćana i Crkve u moralno-etičkoj krizi u Hrvatskoj i u Europi, u društvu
koje se naglo mijenja, pri kraju 20.
st. Tako raspravlja o europskom identitetu u povijesti i
sadašnjosti s posebnim naglaskom na kršćanstvo i Crkvu u Europi, koji se nalaze
u potpuno novoj situaciji koja zahtijeva neizbježnu i neodgodivu novu
inkulturaciju kršćanske vjere.

Drugi dio knjige, naslovljen „Crkva pred novim
izazovima“, očima teologa moralista obrađuje teme i problematiku o kojima
velikim dijelom ovisi vjerodostojnost Crkve u vremenu koje se naglo mijenja.
Valkovć se ne zaustavlja samo na analizi problema s kojima se susreće Crkva –
premda je u tome uistinu detaljan – već nudi i određene perspektive na temelju
kojih bi Crkva mogla vjerodostojno djelovati i ad intra i ad extra.

Treći dio knjige, s naslovom „Kršćanski moralni život: pitanja, problem i,
poticaji“, nudi kraće tekstove s različitim temama koje utječu na kršćanski
moralni život. Između ostalih tu su i teme iz bioetičkoga područja, poput
umiranja, smrti i eutanazije,t e odnosa liječnika prema boli i smrti.

9340370
978-953-11-107-47
Filozofski fakultet sveučilišta u Zagebu / Odsjek za povijest - Zavod za hrvatsku povijest
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi uvez s ovitkom
2017.
17 x 24,5 cm; 563 str.
Volumina theologica
Teologija