Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26)

Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života
238,10 kn
s PDV-om

Ovaj rad u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70.
godine života priredila je Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta i Biblijski
institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.On donosi važne radove napisane u čast slavljenika,
dugogodišnjega profesora na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta, pročelnika
Katedre, prodekana za nastavu istoga Fakulteta i predsjednika Instituta za
biblijski pastoral, autora brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih članaka i
velikoga broja recenzija.Osim bogate i opširne bio-bibliografije prof. Hohnjeca velik
se broj bibličara, ali i teologa s raznih drugih teoloških učilišta i iz
nekoliko država – ravno njih 30 - svojim stručnim radovima uključio u ovaj
svečani zbornik.

Na temelju obrađenih tema načinjeni su i raspored i struktura
zbornika koji u sebi sadrži četiri zasebne cjeline u kojima se nalaze radovi
poredani prema određenoj logici. Prva i najveća cjelina nosi naslov Egzegeza i obuhvaća čak 12 članaka. Druga cjelina naslovljena je Biblijska teologija i sadrži teme o Božjoj riječi i njezinim
oblicima u SZ, treća cjelina stavljena je pod širok naslov Ostale biblijske teme, a četvrta je naslovljena Crkva i društvo.

Knjiga je izišla kao suizdanje Katoličkog bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti.

9330790
978-953-11-0934-5
Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2016.
656
18 x 24,5 cm; 656 str.
Teološki radovi
Teologija