Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26)

Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života

250,00 kn
s PDV-om

Ovaj rad u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života priredila je Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta i Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

On donosi važne radove napisane u čast slavljenika, dugogodišnjega profesora na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta, pročelnika Katedre, prodekana za nastavu istoga Fakulteta i predsjednika Instituta za biblijski pastoral, autora brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih članaka i velikoga broja recenzija.

Osim bogate i opširne bio-bibliografije prof. Hohnjeca velik se broj bibličara, ali i teologa s raznih drugih teoloških učilišta i iz nekoliko država – ravno njih 30 - svojim stručnim radovima uključio u ovaj svečani zbornik.

Na temelju obrađenih tema načinjeni su i raspored i struktura zbornika koji u sebi sadrži četiri zasebne cjeline u kojima se nalaze radovi poredani prema određenoj logici. Prva i najveća cjelina nosi naslov Egzegeza i obuhvaća čak 12 članaka. Druga cjelina naslovljena je Biblijska teologija i sadrži teme o Božjoj riječi i njezinim oblicima u SZ, treća cjelina stavljena je pod širok naslov Ostale biblijske teme, a četvrta je naslovljena Crkva i društvo.

Knjiga je izišla kao suizdanje Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti.

9330790
978-953-11-0934-5
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2016.
18 x 24,5 cm; 656 str.
Teološki radovi
Teologija