Biblija u prozi

Mojsijevo petoknjižje, prednji proroci i kasna Biblija

Autori:

Nikola Hohnjec
50,00 kn
s PDV-om

Ova knjiga obuhvača po svojem sadržaju i obliku gotovo cijelu starozavjetnu Bibliju. Usmjerena je na biblijsku prapovijest, početke zemlje i čovječanstva što se najviše čitalo i izlagalo. U njoj se uvažava teologija u prenošenju, svjedočanstvu, jednostavno - u naraciji o događajima, velikanima i posebno o Božjem vodstvu. Ne otkriva samo rast nego i mukotrpno probijanje. Priručnik se dijeli na Mojsijevo petoknjižje kao privilegirani dio Staroga zavjeta. Zatim slijede povijesne knjige koje se ipak sabiru u skupinu prednjih proroka i druge skupine koje radije nazivaju kasnom Biblijom. Ovdje postoji teološko djelo ljetopisaca. Tu su narativni, gotovo beletristički starozavjetni spisi, i konačno, zadnji povijesni spisi makabejske obitelji, odnosno hazmonejske dinastije u praskozorje Novog zavjeta. Priručnik nudi uvod u ponajveči dio Starog zavjeta. Djelo svojim popisima upučuje na opširniju literaturu pojedinih biblijskih cjelina. Zato može poslužiti školskoj biblijskoj naobrazbi ali i širokom vjerničkom krugu, zainteresiranom za biblijski sadržaj i kulturu.
9290640
978-953-151-482-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2002.
20,5 x 28 cm, 96 str
Priručnici
Teologija