Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju

Autori:

Marija Pehar
170,00 kn
s PDV-om

Već sâm naslov knjige jasno naznačuje da je predmet njezina
promišljanja Bog biblijske objave i kršćanske vjere: Bog Otac, Sin i Duh Sveti.
Riječ je o savršenom jedinstvu koje čuva savršene osobnosti, te kao takvo
nadilazi svako ljudsko iskustvo pa tako i svako ljudsko poimanje i
razumijevanje. Kršćanska teologija od samih početaka ustrajno naglašava bitnu
transcendentnost i otajstvenu dimenziju te čudesne božanske trojednosti.
Teološka čežnja izražava se kao potreba za vizualnom slikom, a tu vizualnu
potrebu za slikom sâm Isus ponovno vraća na teološki sadržaj objave. Na zamolbu
učenika: „Pokaži nam Oca i dosta nam je“, Isus odgovara: „Tko vidi mene, vidi i
Oca“. On je za nas jedino dostupno biće samoga Boga. Na istom uvjerenju na
kojem se temelji kršćanska teologija, da je trojstveni Bog inkarnacijom Sina i
objavom njegova lica samoga sebe objavio i ljudima izložio, počiva tako i svaki
slikovni iskaz o Bogu.U ovoj knjizi pokušava se jedno uz drugo staviti teološko
promišljanje Trojedinoga Boga izrečeno riječju i teološko predočavanje
Trojedinoga Boga izraženo slikom. „U situaciji kada e osjeća veliki nedostatak
knjiga iz interdisciplinarnog područja s teološkim, filozofskim i umjetničkim
naglascima, ovo djelo tim više dobiva na vrijednosti, jer je izniman doprinos
hrvatskoj kulturnoj, napose teološko-filozofskoj i umjetničkoj javnosti, za
sveobuhvatnije i dublje razumijevanje otajstva Presvetog Trojstva“, piše o knjizi
Ivan Karlić, dok Ante Mateljan zaključuje: „Čitajući tekst i promatrajući
slikovne priloge ima se dojam da je autorica na njemu radila s neskrivenim
zadovoljstvom kao i iskrenim nastojanjem da se i čitatelj slikovnim doživljajem
razjašnjenim teologijom, otvori nedokučivom otajstvu Trojedinoga Boga.“

9330810
978-953-11-1011-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2016.
323
17,5 x 24,5 cm; 323 str.
Teološki radovi
Teologija