Marija i Presveto Trojstvo

Zbornik radova hrvatske sekcije XX. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa (Rim, 15. - 24. rujna 2000.)
90,00 kn
s PDV-om

U zborniku su objavljeni radovi hrvatske sekcije XX. međunarodnoga mariološko-marijanskoga kongresa održana u Rimu od 15. do 24. rujna 2000. godine. Hrvatsku sekciju predstavljali su predavači koji su i članovi Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tema Kongresa bila je "Otajstvo Presvetoga Trojstva i Marija". U prigodi Velikoga jubileja ovaj je Kongres organizirala Papinska međunarodna marijanska akademija zajedno s Rimskom biskupijom. U zborniku se nalaze članci o novozavjetnim izričajima o odnosu Isusa i Marije, o Bl. Djevici Mariji i Presv. Trojstvu u propovijedima poznatoga propovjednika fra Fortunata Švagela, o spisima Karla Balića, o odnosu Presv. Trojstva i Bl. Djevice Marije u marijanskim himnima Marka Marulića, o etnološkoj podlozi pučkih predodžaba o Presv. Trojstvu i Bl. Djevici Mariji i drugi. Petar Lubina priredio je i pregled hrvatske marijanske bibliografije za godine 1996.-1999.
9330360
978-953-151-461-5
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2002.
17 x 24 cm, 331 str.
Teološki radovi
Teologija