Aetatis novae - Nadolaskom novoga doba (D-98)

Pastoralna uputa o društvenoj komunikaciji dvadeset godina nakon "Communio et progressio"

4,00 €
s PDV-om

Ova pastoralna uputa ističe važnu ulogu sredstava javnog priopćavanja u službi dijaloga sa svijetom. 

9060980
978-953-151-600-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1992.
11,5 x 16,5; 45 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti