Deus caritas est. Bog je ljubav (D-143)

Enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o kršćanskoj ljubavi

Autori:

Benedikt XVI.
30,00 kn
s PDV-om


Enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima,
posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o kršćanskoj ljubavi Deus
caritas est, Bog je ljubav, nastupna je enciklika pape Benedikta XVI.
Joseph Ratzinger je već otprije svrstan među najveće suvremene teologe, a
to dolazi do izražaja i u ovoj enciklici. Papa preuzima temu iz Prve
Ivanove poslanice (14,6): Bog je ljubav, i tko u ljubavi ostaje, u Bogu
ostaje, i Bog u njemu, i obrađuje ju u dva dijela.
U prvom dijelu
enciklike papa filozofski, filološki i teološki obrađuje pojam ljubav te
polazeći od starogrčkog pojma eros, koji označava poglavito tjelesnu
ljubav, analizira različite oblike ljudske ljubavi. Svoje razmatranje
uzdiže na koncu do nadnaravne ljubavi između Boga i čovjeka.
U drugom
dijelu enciklike papa naglašava da Crkva treba izvršavati zapovijed
ljubavi koju je dobila od svog Učitelja, Isusa Krista. Ona to čini preko
karitativne djelatnosti, započete još u prvim stoljećima svog
postojanja u obliku službe pomaganja potrebitima koja se zvala diakonia.
Nakon ukazivanja na neka pogrešna shvaćanja karitativnog rada Crkve
tijekom povijesti, u okviru čega podsjeća na dugu i plodnu tradiciju
socijalnog nauka Crkve, papa pojašnjava što bi on uistinu trebao biti,
te encikliku završava poticajem na molitvu kojom karitativni rad treba
biti nadahnut i hranjen.
http://www.oecumene.radiovaticana.org/CRO/Articolo.asp?c=71531
Tekst o
enciklici donešen na web stranicama Radio Vatikana 21. ožujka 2006.
godine. http://www.katolici.org/mediji.php?action=c_vidi&id=1857
Prikaz enciklike na web stranicama Katolika na Internetu - KNI.
9061433
978-953-11-0984-0
Kršćanska sadašnjost
IV. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
71
11,5 x 16,5 cm; 71 str.
Dokumenti