Teži za samom pravdom (PNZ 16,20a)

Molitva za jedinstvo kršćana 2019.

Autori:

25,00 kn
s PDV-om

9080450
978-953-11-1193-5
Kršćanska sadašnjost
Vijeće HBK za ekumenizam i dijalog
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2019.
90
11 x 17 cm; 90 str.
Ekumena
Molitva