Prostori ekumenizma

Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus Oecumenismi 1959.-1990.

Autori:

Dražen Kušen
70,00 kn
s PDV-om

Autor u svome magistarskom radu opisuje ekumenski profil i itinerarij jedne mjesne Crkve. Tematskim opsegom djelo je ograničeno na određeno područje, ali i naširoj razini može predstavljati ogledni model istraživanja ekumenskih nastojanja. Premda ne obuhvaća razdoblje Domovinskoga rata, ono ipakdoprinosi objektivnijem sagledavanju uzroka i posljedica ratnih događanja na razini odnosa među različitim konfesijama.
9080280
978-953-11-0280-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
17 x 24 cm, 240 str.
Ekumena
Crkva i društvo