Ekumenizam pape Franje

S uvodnim tekstom Gianluigija Pasqualea

Autori:

Ivan Macut
120,00 kn
s PDV-om

Papa
Franjo je postao poznata osobnost jer je jasan kako u Katoličkoj crkvi tako i s
onu stranu njezinih vidljivih granica. Njegove se riječi slušaju s velikom
pozornošću te se proučavaju i ponavljaju u različitim prigodama, pa i u onima
koje nisu isključivo crkvene. Može se čak ustvrditi da papa Franjo stvara vrlo
zanimljiv 'teološki i ekumenski neologizam'. Njegove tvrdnje u području
ekumenizma pokazale su se vrlo važnima.Ova
knjiga ima nepobitnu zaslugu da sabire sve u jednu cjelinu dajući elemente za
ekumensku teologiju prisutnu kod pape Franje, nudeći čitatelju vlastite
metodološke kriterije za njezino razumijevanje. „I ne samo na hrvatskome
jeziku, ova knjiga je jedina koja se bavi ekumenizmom pape Franje na sustavan
način i, čak, duboko mislen.Nema,
dakle, dvojbe o nezaobilaznoj vrijednosti koju ova knjiga donosi u sadašnju
teološku arenu i u neiscrpnu ekumensku raspravu“, piše u uvodu profesor na
Papinskome lateranskom sveučilištu Gianluigi Pasquale.Knjiga
je pisana jednostavnim jezikom i stilom što 
joj nimalo ne umanjuje stručnost, 
a to se vidi iz obilnih zabilješki kojima se autor služi i na koje
upućuje.

9080390
978-953-11-0932-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
11 x 18 cm; 289 str.
Ekumena
Crkva i društvo