Evanđelja u trapericama. Godina B

Liturgijska godina B - Od nedjelje do nedjelje

Autori:

Roberto Seregni
76,19 kn
s PDV-om

Kao i ona za liturgijsku godinu A, i ova knjiga za
liturgijsku godinu B ima pomalo trendovski naslov, no ona to i jest jer je
upućena prije svega mladima.

Riječ je o korisnoj i zanimljivoj knjizi koja na
nov način uspijeva predočiti evanđelja i tako iznenaditi čitatelje, posebice
mlade, ali ne samo njih.

Autor iz situacije današnjih mladih ljudi ponovno čita
i razumijeva evanđeoske tekstove. Taj pristup je otvoren, dijaloški, nije
intimistički niti sveden na fanatični aktivizam, a nije niti pomiješan sa
senzacionalnim događajima. Naprotiv, prisiljava nas da gledamo na stvari,
svijet i druge ljude Isusovim pogledom, pogledom prihvaćanja, čistim i
svakidašnjim. Autor je razvio bogatu interaktivnu pastoralnu djelatnost
koristeći se posebice internetom nazvavši to područje svoga rada „Evanđelje
e-mailom“.

Nastavno na to iskustvo don Roberto uvodno u ovoj knjizi piše: „Već
sam prošle godine u uvodu prvog dijela Evanđelja
u trapericama
spominjao, a sada sam se još više uvjerio: zahvaljujući tim
susretima, učim dan za danom diviti se Riječi i biti pred njom ponizan;
zahvaljujući sestrama i braći u društvu kojih pokušavam slijediti Uskrsnuloga,
dok mi je Riječ kompas i svjetionik na svakidašnjem putu, zahvaljujući njihovim
pitanjima, željama, nadama, snovima, učim kako se iznenaditi maštovitoj ljepoti
različitih oblika, kojom Riječ otvara nove i nezamislive puteve u životu
kršćanske zajednice“.

Knjiga je vrlo prikladna za nošenje u džepu i namijenjena
je upravo takvoj uporabi – posve blizu načinu života današnjih mladih.

9102880
978-953-11-0865-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
10,5 x 16,5 cm; 251 str.
Izvan nizova
Kršćanin i svijet