50 anđela za godinu

Autori:

Anselm Grün
70,00 kn
s PDV-om

U pedeset odabranih vrlina koje autor Anselm Grün pridaje pojedinim anđelima na jednostavan su i inspirativan način opisane snage koje oblikuju naš život, potencijali koji ga preobražavaju, koji nas mogu sve više suobličavati izvornoj slici, onome kakvi bismo mogli i trebali biti. Ti potencijali transformacije izlaze nam ususret u liku anđela.

Pedeset anđela za godinu naši su diskretni pratioci na životnom putu, glasnici nade da ne živimo besciljno, da možemo prispjeti k cilju našega života. U otvorenosti za kršćansku tradiciju, istom vodeći računa o postignućima suvremene psihologije i antropologije, ova knjiga susreće svakog čovjeka u njegovoj konkretnoj situaciji.

9231464
978-953-11-1035-8
Kršćanska sadašnjost
V. izdanje, Zageb
Tvrdi
2016.
12 x 22 cm; 167. str.
Metanoja
Duhovnost