Župe i župnici

Pravno-pastoralni repetitorij

95,00 kn
s PDV-om

Knjiga je ponajprije namijenjena župnicima i drugim svećenicima koji s njima surađuju u dušobrižništvu ili ih zamjenjuju. Može im poslužiti i pomoći da lakše ispunjavaju svoje obveze i zadaće te da budu sigurni da postupaju ispravno u onome što čine ili kako čine.

Ona također može biti od koristi vjernicima laicima koji žele znati što mogu tražiti i očekivati od svojih župnika, a i kako se sami mogu aktivnije uključiti u život župe. Župa u crkvenom ustroju čini okosnicu i temeljnu kariku u vršenju dušobrižničkog i spasenjskog poslanja Crkve, a župnik u povjerenoj mu župi, kao njezin pastir, za zajednicu vjernika koji tvore župu pod vlašću dijecezanskog biskupa, ispunjava zadaću naučavanja, posvećivanja i upravljanja.

Da bi župa, sa svojim odgovarajućim strukturama, bila dobro organizirana i funkcionirala, i da bi župnik uspješno obavljao svoju službu, Zakonik kanonskoga prava donosi odredbe koje reguliraju i samo unutarnje uređenje župe i pastirsko djelovanje župnika. Iznošenje tih odredaba i njihovo kratko tumačenje predmet su ove knjige.

9290980
978-953-11-0794-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
17 x 24 cm, 136 str.
Priručnici