»Ja sam kruh živi«

Euharistija u Ivanovu evanđelju

Autori:

Ilija Čabraja
5,00 €
s PDV-om
Težina: 0.08 kg

Misaono vođen idejom o euharistijskom identitetu samoga Isusa izraženom u naslovu knjige, što samo po sebi jasno pokazuje zašto je euharistija izvor i vrhunac cijeloga kršćanskoga života (Ecclesia de Eucharistia, br. 1), autor na čitavih pedesetak stranica oslovljava šesto poglavlje Ivanovog evanđelja te prvih dvadesetak redaka njegova trinaestoga poglavlja. Na to ga potiče prije citirana enciklika Ivana Pavla II. o euharistiji. Naime, u istoj enciklici, podsjeća autor, inače profesor Novoga zavjeta na Teologiji u Rijeci, papa upozorava na činjenicu potamnjenja zdrave katoličke vjere i nauka o ovom sakramentu. Stoga je osnovna autorova namjera u ovoj kratkoj studiji, o godini 2005-oj, koju je spomenuti prethodnik Benedikta XVI., blage uspomene, posvetio upravo euharistiji, pomoći vjerniku vratiti se na same izvore ispravnih poimanja o euharistiji, u ovom slučaju na retke iz Ivanovog evanđelja koje i samo pruža otpor relativiziranju sakramentalnog značaja euharistije i značaja živoga vrela Crkve te pomoću njih probistriti vjernički pogled i vrednovanje euharistije.

9300460
978-953-11-0171-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
14 x 20; 51 str.
Riječ

Možda će Vam se i ovo svidjeti