Ecclesia de Eucharistia (D-134)

Enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima te zavjetovanim osobama i svim vjernicima laicima o odnosu euharistije i Crkve

27,00 kn
s PDV-om

Crkva živi od euharistije. Ta istina ne izražava samo svakodnevno vjersko iskustvo, već u sebi sadrži u sažetom obliku samu srž misterija Crkve. S pravom je Drugi vatikanski koncil svećano izjavio da je euharistijska žrtva "izvor i vrhunac cijeloga euharistijskog života". Crkva je rođena iz pashalnog misterija. Upravo zato se euharistija, koja je u pravom smislu riječi sakrament uskrsnog otajstva, postavlja u središte crkvenog života

9061340
978-953-151-965-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
11,5 x 16,5 cm, 75 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti