Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog

Autori:

Mile Babić
25,00 kn
s PDV-om

Izvadak iz doktorske disertacije.
9330200
978-953-151-856-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1990.
15,5 x 23,5 cm, 56 s
Teološki radovi
Teologija