Bog posla Sina svoga

Kristologija
150,00 kn
s PDV-om

Knjiga je plod autorova šesnaestogodišnjega predavanja kristologije i više od tridesetogodišnjeg bavljenja kristološkim temama nošenja jednostavnim uvjerenjem da je Isus iz Nazareta Izraelov Mesija, Sin živoga Boga. To uvjerenje ne stoji na kraju duljeg procesa refleksije nego je prasvjetlo u kojemu stoji svekoliko mišljenje, tumačenje i izricanje kristologije. Autor kroz pet poglavlja knjige osvjetljava priznavanje i ispovijedanje Krista: prvo poglavlje posvečeno je preegzistenciji, drugo utjelovljenju, treče Isusovu zemaljskom putu, četvrto muci, a peto naposljetku proslavi Sina Božjega.U pojedinim se poglavljima obrađuju i biblijski vidovi teme. Uvide egzemplarno crpimo iz bogate tradicije Crkve, njezina života i liturgije. Pritom nam je stalna pozadina krščansko iskustvo, posebice iskustvo svetaca, kao mjesto susreta s Kristom.
9290810
978-953-11-497
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
17 x 24 cm, 299 str.
Priručnici
Teologija