Odnosi anglikanske zajednice i Katoličke Crkve

Dokumenti Međunarodne anglikansko-katoličke komisije: Nauka o euharistiji; Služba i ređenje; Autoritet u Crkvi

1,59 €
s PDV-om
Težina: 0.10 kg

23. ožujka 1966. bez sumnje je veliki datum u povijesti ekumenizma. Toga je, naime, dana primas Anglikanske Crkve i predsjednik Lambeth-konferencijâ kenterberijski nadbiskup dr. Michael Ramsey u Vatikanu službeno posjetio papu Pavla VI. Dvojica velikodostojanstvenika sutradan su - 24. ožujka - izdala zajedničku deklaraciju o novim odnosima dviju Crkava. Tu se između ostalog kaže: »Da bi poduprli i promicali ovaj uzajamni stav predlažu da se između Rimokatoličke Crkve i Anglikanske zajednice uspostavi ozbiljan dijalog, utemeljen na Evanđelju i njihovim starim zajedničkim tradicijama, koji bi mogao dovesti do onoga jedinstva u istini za koje je Krist molio. Ovaj dijalog će obuhvatiti ne samo teološke stvari kao Sveto pismo, tradiciju, liturgiju, nego također i ona pitanja koja na objema stranama uzrokuju poteškoće praktičnog reda.«

9080020
978-953-151-603-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1979.
11 x 18; 82 str.
Ekumena
Crkva i društvo

Možda će Vam se i ovo svidjeti