Veritatis splendor. Sjaj istine (D-107)

Enciklika o nekim temeljnim pitanjima moralnog naučavanja Crkve

30,00 kn
s PDV-om

9061071
978-953-11-0458-6
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
11,5 x 16,5 cm; 169 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti