Mišljenje i djelovanje

O znanju, društvu i vrijednostima

Autori:

Nenad Malović
152,38 kn
s PDV-om

Autor je ovu knjigu napisao s jedne strane potaknut praćenjem
aktualnih tema simpozija i diskusija filozofske i teološke akademske zajednice,
a s druge strane iz vlastite potrebe da neke od tih tema osvijetli iz vlastite
perspektive.

Podnaslov knjige O znanju,
društvu i vrijednostima
, sugerira tri tematske cjeline u okviru kojih su
teme obrađene, a sam naslov Mišljenje i
djelovanje
ističe dvije osnovne vlastitosti čovjeka kao bića u kojemu su
one nužno i eminentno povezane.

Pristup temama je filozofsko promišljanje, no
autor je nastojao izbjeći „tvrdi govor profesionalne filozofije“ kako bi misao
pretočena u riječi u jasnijem obliku pronašla put do onoga kruga čitatelja koji
ne pripada uskom zboru akademskih filozofa.

U više tekstova predstavlja se
misao Erica Voegelina, njemačko-američkog filozofa, politologa, povjesničara i,
može se reći – budući da iz svojih razmišljanja ne isključuje Boga – teologa.
Budući da se u knjizi donose tekstovi koji se mogu čitati po izboru, čitatelj
će, već prema zanimanju, moći izabrati bilo koji tekst a da se nužno ne mora
držati redoslijeda, što tekst čini pristupačnijim i prozračnijim. To se osobito
odnose na tekstove koji razlažu misli spomenutoga filozofa i teologa Erica Voegelina.

Knjiga je izišla kao suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti.

9103260
978-953-11-1044-0
Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2016.
17 x 24 cm; 200 str.
Izvan nizova
Teologija