O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj

38,00 kn
s PDV-om

U ovoj knjižici sabrana su neka predavanja sa 'Socijalnih susreta mladih' koji je organizirao Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, i izvješća iz radionica.

Prva dva priloga uvode u raspravu o dostojanstvu ljudske osobe a dalje se promišlja o potrebi za socijalnim naukom Crkve u Hrvatskoj.

9350360
978-953-11-0010-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
11,5 x 20 cm; 101 str.
Znakovi i gibanja