Kristologija Prokla Carigradskog

200,00 kn
s PDV-om

Ova je knjiga prvo objavljivanje doktorskog rada prof. dr. Tomislava Janka Šagi-Bunića na hrvatskom jeziku. I neupućeni čitatelj će, već na prvi pogled, lako moći otkriti bogatstvo i osebujnost njegove teološke vrijednosti i naglašene znanstvene akribije.
Doktorski rad prof. Šagi-Bunića donosi vrlo iscrpan i precizan pregled kristologije Prokla Carigradskog. Autor ga nastoji postaviti na njegovo pravo mjesto unutar kristološkog raspona između Efeškog (431.) i Kalcedonskog (451.) sabora, dodjeljujući mu tako prešutno dominantan položaj unutar kristoloških diskusija spomenutog razdoblja.
Prof. Šagi-Bunić pokazuje kako Proklo kristološkom problemu prilazi kao najvećem misteriju koji je nedokučiv ljudskom razumu. Sva Proklova kristologija utemeljena je na soteriologiji. Na kraju knjige, donosimo prilog: autorov prijevod s grčkog jezika Proklove glasovite Homilije o Bogorodici i njezino tumačenje. Iz nje se izvrsno može vidjeti kristološkost onovremenog Marijina štovanja. To je možda najglasovitija i najznamenitija od svih marijanskih propovijedi svih vremena. Proklova je homilija odigrala u kršćanskoj starini značajnu ulogu u obrani i produbljivanju ovog važnog sadržaja kršćanske vjere.
Ova vrijedna knjiga jednoga od naših najvrsnijih teologa i patrologa bit će od koristi svima, a osobito profesorima i studentima katoličkih učilišta kao nezaobilazan izvor u proučavanju i sagledavanju kristoloških diskusija ranih stoljeća crkvene povijesti.
Međutim, ovaj rad može koristiti također i drugima koji se žele bolje upoznati s problematikom kristoloških previranja od samih njezinih početka, osobito tijekom petoga, ali i kasnijih stoljeća.Tko želi imati precizan i širok uvid u mysterium tremendum, u najzamršenija kristološka pitanja onoga vremena, a i našeg današnjeg, ova knjiga je nezaobilazna postaja, te privlačan i neodoljiv orijentir na tom putu.
9330540
978-953-11-0405-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2009.
17,5 x 25 cm, 398 str.
Teološki radovi
Teologija