Kritika religije danas

80,00 kn
s PDV-om

Za današnju kritiku religije ne nedostaje teorijskih podloga, no sve više je valja promatrati u zrcalu življenih stavova. Promidžba, primjerice, najčešće ironično odbacuje religijske motive, a formalno ih koristi, dok religijska ravnodušnost religiju kritizira samim načinom izražavanja toga neprihvaćanja.

Na Zapadu je u tom pogledu kritika religije uglavnom nastupila kao kritika kršćanstva. Od povijesnih kritika povezanih sa grijesima i slabostima Crkve, danas se ta kritika kreće oko rasprave o raspelima u školama pa sve do nastave vjeronauka pod okriljem države. Ta se kritika, kad je katoličanstvo u pitanju, pretvara i u kritiku Crkve. Ta kritika ima svoje javne i svoje prikrivene načine djelovanja. Kritika kršćanstva u velikoj je mjeri i teorijski pripravljena.

Tradicionalna kritika religije – među ostalim povezana s imenima kao što su Feuerbach, Marx, Nietzsche i Freud – izaziva teologiju da se usredotoči na govor o nepojmljivome Bogu.

Hoff tematizira današnje pristupe kao klasična pitanja poput projekcijskog prigovora i teodiceje navodeći razne oblike, autore i pravce kritike religije. No njegovo stvarno zanimanje upravljeno je na „pragmatički pomak kritike religije“ kakav danas zapažamo. Znalački i tankoćutno, Hoff u promidžbi, politici, literaturi itd. traži obrasce ravnodušnog distanciranja kojim duh vremena reagira na ono što je tobože zastarjelo – na vjeru.

Ova knjiga usredotočuje se na gledišta koja nadilaze pristupe klasične kritike religije ne gubeći ih pritom iz vida i, osim teorijskoga uvida i zornih prikaza, nudi i mnoga razjašnjena pojmova pri čemu koristi izvatke i citate ključnih autora koji se referiraju na ovu temu.
9350530
978-953-11-0800-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2013.
11 x 18 cm; 203 str.
Znakovi i gibanja