Fides et ratio - Vjera i razum (D-117)

Enciklika svim biskupima Katoličke Crkve o odnosu vjere i razuma

Autori:

Ivan Pavao II.
4,00 €
s PDV-om
Težina: 0.15 kg

"Vjera i razum su poput dva krila kojima se ljudski duh uzdiže prema razmatranju istine." Tim riječima započinje, XIII. enciklika pape Ivana Pavla II. Fides et ratio – Vjera i razum koja je u prostorijama Tiskovnog ureda Svete Stolice svečano predstavljena u četvrtak, 15. listopada 1998. Ovu je encikliku Sveti Otac dovršio na blagdan Uzvišenja svetoga Križa, 14. rujna, a predstavio ju je pročelnik Kongregacije za nauk vjere kardinal Joseph Ratzinger. "Tema enciklike Fides et ratio o odnosima između vjere i razuma na prvi bi pogled mogla izgledati krajnje intelektualnom, štivom pridržanim za stručnjake, tj. teologe, filozofe i znanstvenike”, rekao je kardinal Ratzinger, odgovarajući na brojne upite novinara i pojašnjavajući da je svakako istina da su "neposredni primatelji, uz biskupe Katoličke Crkve upravo teolozi, filozofi i ljudi kulture. No, gledajući stvari dublje enciklika, obrađujući tu temu, tiče se svih ljudi, jer se u svakom čovjeku nalazi želja da upozna istinu i da nađe odgovore na temeljna pitanja postojanja: Tko sam? Odakle dolazim i kamo idem? Koji je smisao zla, patnje, smrti? Što će se dogoditi poslije ovoga života?” Navedena Papina enciklika razvija upravo cjelovito razmišljanje o sposobnostima i mogućnostima ljudskog razuma da se suoči s traganjem istine, da upozna istinu i da se otvori transcendentalnom. Sveti Otac predstavlja i sve učitelje Srednjeg vijeka i antike, a jedan od najvećih je svakako sv. Toma Akvinski. Enciklika potom donosi i nastupe crkvenog Učiteljstva o filozofiji, a potom obrađuje i odnos između teologije i filozofije, između razuma i vjere, ali i vjere i razuma. Na kraju pogled upire u budućnost, prema mogućim područjima za daljnja istraživanja i za produbljenje i teološkog i filozofskog razmišljanja u zauzimanju za povratak metafizičkih temelja.

9061172
978-953-77-0760-0
Kršćanska sadašnjost
III. izdanje, Zagreb
Meki
2013.
11,5 x 16,5; 151 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti