Sveto pismo u životu Crkve

40 godina Dogmatske konstitucije Dei Verbum o božanskoj objavi. Dokumenti katoličke biblijske federacije

50,00 kn
s PDV-om

Bibličar i profesor Svetoga pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, fra Mario Cifrak, predvodio je nekolicinu svoje franjevačke subraće u ovom djelu prijevoda i priređivanja izabranih dokumenata Katoličke biblijske federacije, svjetske institucije utemljene prema želji Drugog vatikanskog sabora da pastoral u Crkvi bude biblijski utemeljen.

Djelo obilježava četrdesetu obljetnicu Dogmatske konstitucije Dei verbum u stilu rekapitulacije smjernica s Plenarnih skupština biblijske federacije. U Uvodu doznajemo osnovne informacije o Katoličkoj biblijskoj federaciji, njezinim ciljevima i svrsi, njezinom djelovanju te o njezinoj prisutnosti u Crkvi u Hrvata.

Slijede izjave i preporuke s Plenarnih skupština Federacije koje sljedeće teme oslovljavaju iz gledišta položaja Božje riječi u pastoralu: biblijski apostolat, liturgija, kateheza, sjemeništa, poduka vjeroučitelja, ekumenizam, druge religije, tumačenje Svetog pisma, itd. Ističe se tema Biblija i nova evangelizacija, obrađena na četvrtoj Plenarnoj skupštini održanoj u Bogoti 1990.

Knjiga predstavlja zanimljiv uvid u djelovanje biblijskih društava iz cijeloga svijeta okupljenih pod okriljem Katoličke biblijske federacije.

9010640
978-953-11-0173-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
17 x 24 cm, 91 str.
Biblica