Biblijska pitanja

190,00 kn
s PDV-om
Rasprodano

Knjiga kao jasno i koncizno obrađen niz tema, za koje autor
osnovano pretpostavlja da će biti aktualna prosječnom čitatelju koji se uputu u
čitanje Biblije, predstavlja vrijedan stručni prinos hrvatskoj biblijskoj
bibliografiji. Ona će popuniti prazninu koja postoji u pogledu ovakvog pristupa
biblijskoj tematici i potrebama najširega kruga njezinih poklonika. Pažljivo
birane teme te znanstvena akribija pretočena u jednostavan i svima razumljiv
izričaj, s naglaskom na biblijsko-teološkoj i duhovnoj dimenziji, omogućit će
mnogima pristup u inače teže shvatljive momente svetopisamske baštine. Tako te
teme postaju poticajem da se čitatelj uputi za naznačenom literaturom i produbi
postavljena pitanja koja potiču na diskusiju sa samim autorom i njegovim ponuđenim
odgovorima.

Knjiga je izišla kao suizdanje Kršćanske sadašnjosti, Biskupije Krk i Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

9103600
978-953-11-1184-3
Biskupija Krk
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2018.
17,4 x 24,6 cm; 432 str.
Izvan nizova
Teologija