Personalna-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.

180,00 kn
s PDV-om

Knjiga je prerađena/priređena doktorska disertacija
zagrebačke teologinje s. Valerije Kovač, a po temi ona nije vezana samo za
teologiju kao sustavno promišljanje vjere, nego može biti inspirativna i za
samo življenje vjere, za otkrivanje životnoga poziva i smisla koji iz nje
proizlaze.Ivan Karlić za ovu knjigu kaže da predstavlja izniman
doprinos hrvatskoj teološkoj javnosti za bolje poznavanje teološkog opusa
jednog od važnijih teologa XX. i XXI. st. budući da autorica „marljivim
znanstvenim istraživanjem i profinjenom teološkom intuicijom u Ratzingerovu
opusu prepoznaje personalno-relacijsku misao kao temeljnu paradigmu, neke vrste
ključ razumijevanja cjelokupne njegove teologije“ te knjizi, zbog njezine
kvalitete, predviđa da će postati „nezaobilazno i korisno polazište za daljnja
istraživanja unutar filozofsko-teološke misli jednog od najvećih katoličkih
(post)koncilskih teologa, J. Ratzingera/Benedikta XVI.“.Ocjenjujući ovaj rad s. Marija Pehar kaže kako autorica
„pokazuje znanstvenu kompetenciju teološko-kritičkog vrednovanja djela Jospeha
Ratzingera, ne propuštajući iznijeti i zapažene osobne osvrte i mišljenja.“. Po
njezinu mišljenju, drugi važan doprinos ove knjige je u tome što donosi važan
sustavni pregled povijesno-teološkog razvoja poimanja osobe, koji u takvome
preglednom opsegu na hrvatskom jeziku do sada nije izrađen.Ivan Antunović autoričinu znanstvenu zrelost vidi u dva
aspekta: u njezinoj sposobnosti da opširnu građu primarne i sekundarne
literature dovode u sustavan poredak te u njezinoj interpretaciji Ratzingerove
misli i djela.

9330750
978-953-11-0820-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
470
17 x 24 cm; 470 str.
Teološki radovi
Teologija