Sablazan istine vjere

Autori:

56,00 kn
s PDV-om

Kad je 19. travnja 2005. kardinal Joseph Ratzinger izabran
za papu, o njemu se odmah govorio kao o „papi teologu“. Gotovo jednoglasno
isticala se intelektualna oštroumnost njegova mišljenja, ali se rijetko
postavljalo pitanje u čemu se sastoji nezamjenjiva posebnost njegove teologije.
Kakav je teološki profil nekoć sveučilišnog profesora, koje su njegove središnje
teološke teme? U ovoj knjizi pratimo slijed njegove teološke misli: od pitanja
o Isusu Kristu i Crkvi, preko govora o Bogu do dijaloga među religijama i
smještanju vjere između razuma i osjećaja. Svakome tko želi ispravno razumjeti
teološku misao novog pape ovdje se nudi sažeta i pouzdana informacija. „Knjigom
koja je pred vama želimo teološki profil Josepha Ratzingera približiti široj
čitateljskoj publici. Pritom polazimo od toga da je kontinuitet njegova
mišljenja veći od onoga što nam nameću uobičajena razlikovanja ranijega
'progresivnog' i kasnijeg 'konzervativnog' Ratzingera, čak i ako su postojala
određena pojašnjenja i premještanja naglaska. Kako bi čitatelj zadobio sliku o
jasnoći Ratzingerova razmišljanja i jezika u kojem izbjegava svaki stručni
rječnik, na kraju ovoga uvoda ponudit ćemo izabrane tekstove koji su tematski
podijeljen u četiri područja: nakon priloga o nastanku i biti Crkve (1) slijede
razmišljanja koja nam zorno predočuju vjeru u Isusa Krista naočigled današnjih
izazova (2). Nakon toga slijedi dio koji je posvećen pitanju Boga (3). Osim ove
unutarnje perspektive, na kraju donosimo dva članka koji osvjetljuju ulogu
kršćanstva u međureligijskom dijalogu i uvode ga u taj razgovor kao 'sintezu
vjere i razuma' (4)“, pišu u uvodu autori, odnosno priređivači ove knjige.

9270420
978-953-11-0267-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
12,5 x 20 cm; 156 str.
Polazišta
Teologija