Intima Ecclesiae natura - Duboka narav Crkve (D-165)

Apostolsko pismo u obliku motuproprija u službi djelatne ljubavi

Autori:

Benedikt XVI.
30,00 kn
s PDV-om

Svojim Apostolskim pismom, sada već umirovljeni, papa Benedikt XVI. želio je pružiti cjeloviti i sveobuhvatni pravni okvir koji će poslužiti tomu da se urede različiti organizirani oblici službe djelatne ljubavi u Crkvi, koja je usko povezana s dijakonalnom biti Crkve i biskupske službe.

A sve to jer organizirane inicijative na karitativnome području, koje vjernici pokreću u različitim sredinama, i koje su vrlo različite, trebaju i odgovarajuće vodstvo, posebice organizacijom Caritasa na župnoj, biskupijskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Dokument je iz tiska izišao 2012. godine, a u njemu se nalaze i dva dodatka o socijalnome nauku ili teologiji Caritasa kao djelatne ljubavi, jedan kao uvodna teološka napomena, a drugi kao pokušaj sinteze.

9061650
978-953-11-08324
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
11,5 x 16,5 cm; 75 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti