Ecclesiam suam - Crkvu svoju (D-54)

Enciklika episkopatu, kleru, vjernicima cijele Crkve i svim ljudima dobre volje o putovima kojima Katolička Crkva treba da izvršuje u naše doba svoju zadaću

Autori:

Papa Pavao VI.
4,00 €
s PDV-om

Enciklika Ecclesiam suam - Crkvu svoju, objavljena je u kolovozu 1964. godine. Na samom početku papa Pavao VI. označuje svrhu enciklike: "...želimo u ovoj enciklici, kao što je moguće bolje, svima objasniti koliko je, s jedne strane, za spas ljudskog društva važno i, s druge strane, koliko je Crkvi na srcu, da se Crkva i ljudsko društvo susreću, uzajamno upoznaju i ljube." U enciklici su naglašene tri točke za koje papa Pavao VI. vjeruje da su od vitalnog značaja za tekući život Crkve i koje želi staviti u središte svog pontifikata: svijest koju Crkva mora imati o sebi, obnova Crkve i snažniji dijalog između Crkve i svijeta. U njoj papa Pavao nastupa kao teoretičar crkvenog dijaloga. Još više, kako to autoritet dokumenta nameće: kao učitelj dijaloga, i kao takav on ulazi u povijest - kao "Papa dijaloga". Svaki bi čovjek trebao prethodno shvatiti što je to Crkva - i on u Crkvi - i koje je njezino poslanje, da se onda obnovi kako bi uspješno mogao stupiti u dijalog sa svojim bratom kršćaninom u Crkvi, sa svojim bratom čovjekom izvan Crkve. Navedena enciklika potpisana je na blagdan Preobraženja, jer samo preobraženi u Krista - pokristovljeni - moći ćemo pridonijeti kršćanskom preobražaju i pokristovljenju svijeta. Crkva, dakle, treba živjeti misterij Kristova preobraženja. To je za nas kršćane čast, ali nadasve neodgodiv zahtjevni poziv.

9060540
978-953-151-573-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1979.
11,5 x 16,5; 107 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti