Iuvenescit ecclesia (D-176)

Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova za život i poslanje Crkve

30,00 kn
s PDV-om

Kongregacija za nauk vjere ovim je dokumentom htjela, u svjetlu odnosa između hijerarhijskih i karizmatskih darova, istaknuti one teološke i ekleziološke elemente čije razumijevanje može potpomoći plodno i uredno sudjelovanje novih udruga u zajedništvu i poslanju Crkve.

U tu su svrhu, ponajprije, predstavljeni neki ključni elementi bilo učenja o karizmama izloženog u Novom zavjetu bilo razmišljanja učiteljstva o tim novim stvarnostima.

Nakon toga, na temelju određenih načela sistematske teologije, predstavljeni su prepoznatljivi elementi hijerarhijskih i karizmatskih darova zajedno s nekim kriterijima za razlučivanje novih crkvenih udruga.

9061760
978-953-11-1057-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2017.
58
11,5 x 16,5 cm
Dokumenti
Crkveni dokumenti