Duh i život Istočne crkve

Autori:

Ernst Benz
80,00 kn
s PDV-om

Unutar današnjega kršćanstva pravoslavlje svijetli jedinstvenom veličinom; Između ostaloga, pravoslavlje je sačuvalo puninu starocrkvenoga katoliciteta; to vrijedi za sva njegova životna područja. U pravoslavnoj liturgiji i dalje živi starocrkveno shvaćanje i starocrkvena praksa službe Božje. Sve ono što je u ljepoti molitve i himnima neprestano stvarala stara i bizantska Crkva na području liturgijske dramatike, meditacije i kontemplacije, ostalo je na poseban i jedinstven način sjedinjeno u njenoj liturgiji. Daljnja bitna oznaka pravoslavlja jest njegov kršćanski univerzalizam. On je uočljiv kako u promatranju kozmosa tako i u promatranju povijesti. Istočna je crkva svoje shvaćanje stvaranja izražavala u uvijek novim pojmovima kršćanske kozmologije i filozofije prirode. Kršćansko shvaćanje kozmosa dolazi do izražaja prije svega u tome što se događanje spasenja ne shvaća samo kao događaj koji je određen za čovjeka i koji se odigrava unutar ljudske povijesti i unutar ljudske zajednice, nego kao kozmički događaj u koji je uvučen razvoj cijelog univerzuma. Antropologija, kozmologija i nauk o spasenju stoje u neraskidivoj povezanosti. Nepravoslavnim žiteljima Zapadne Europe dosta je teško razumjeti Istočnopravoslavnu crkvu zato što ljudi na Zapadu ne posjeduju dovoljno znanja o životu i učenju pravoslavlja, a i postojeće šturo znanje prekriveno je predrasudama i nesuglasicama, djelomično konfesionalne, a djelomično i političke naravi. To je dovelo do nerazumijevanja pravoslavlja. U ovoj knjizi autor nam pokušava predočiti izvorno učenje Pravoslavne crkve jer najbolji put za upoznavanje drugoga jest onaj kojim se osluškuje kako drugi sám sebe shvaća i razumije.
9080230
978-953-151-958-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
11 x 18 cm, 365 str.
Ekumena
Crkva i društvo