Ususret bratskom putovanju

Temelji i dijaloške perspektive teologije religija

Autori:

Nikola Bižaca
120,00 kn
s PDV-om

U ovoj knjizi nastoji se pokazati kako primjerena interpretacija nekih od temeljnih odrednica katoličkoga doktrinarnog i predodžbenog svijeta pruža dovoljno teološki utemeljenih uporišta za dijaloški kreativan suživot katolika s ljudima drugih religija.

Riječ je o doprinosima teologiji religija, koja radikalno propituje kršćansko shvaćanje značenja i središnje uloge Isusa Krista u religijskoj povijesti čovječanstva, ali u konačnici zastupa i mogućnost priznanja i poštovanja autentičnih vrijednosti drugih religijskih tradicija s onu stranu puke društvene tolerancije.

U odnosu na knjigu „Ogledi iz teologije religija“ (KS, 2008.) istoga autora, ova knjiga sadržava daljnja produbljenja važnih teološko-religijskih tema.

Tim se interpretacijama želi učiniti korak dalje na putu traganja za takvim shvaćanjem odnosa kršćanske povijesti objave i religijske povijesti čovječanstva koje će uspjeti teološki i pragmatično motivirati katolike da dijaloškim suživotom i dijalogom prožetim navještajem, služenjem i molitvom doista djelotvorno pridonose sve većoj preobrazbi interesno suprotstavljenih naroda, politika i pripadnika religija u jedno čovječanstvo „bratskog putovanja“ prema punini Božjeg kraljevstva.


9330730
978-953-11-0742-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2013.
17 x 24 cm; 231 str.
Teološki radovi
Teologija